svar fra dkk vedrørende L2HGA og HC

Kære medlemmer 


her er DKK svar 

Kære specialklub I har ansøgt om følgende i avlskrav for Staffordshire Bull Terrier: L2HGA og HC. DKK’s sundhedsudvalg har behandlet jeres ønske og kommer med følgende svar: Der har været frivillig registrering af begge sygdomme på hundeweb siden 2011. I denne periode er der registreret 6 bærere af L2HGA (L-2-Hydroxyglutaric Aciduria) og 0 bærere af HC (Hereditary Cataract). Der er ikke registreret syge hunde. Med de data, SU har til rådighed, har disse to problemstillinger ikke et omfang, der kan retfærdiggøre et avlskrav. Såfremt klubben ligger inde med andre data, kan disse fremsendes til SU. Hvis ikke, afvises klubbens ansøgning. Med venlig hilsen/Kind regards, DANSK KENNEL KLUB —————- Dette betyder at såfremt det er et stadig ønske om et sådant avlskrav, skal forslags stiller på et racemøde fremsende dokumentation og statistikker for at disse sygdomme Per idag er et problem for racen. Være sig antal utestede hunde / bærere / syge hunde etc.