Regler for årets aktive SBT

 

GÆLDENDE FRA 1.1.17

 

 

Racegruppen for Staffordshire bull terrier kårer hvert år Årets Agility SBT, Årets LP SBT, Årets Rally SBT og Årets Nosework SBT.

Overordnet finder man også den mest vindende hund på tværs af disciplinerne.

Hundene rangeres i hver af disciplinerne efter følgende regler:

 

·         Hunden skal være registreret i DKK.

Ejer skal være medlem af DTK på datoen for den pointgivende prøve.


·         Fører er selv ansvarlig for at sende resultater ind til sbtdtk@outlook.dk, mailen mærkes «Årets aktive SBT 20xx». Fristen er 31.12. det pågældende år. 

·         Point regnes sammen for op til 5 prøver i den enkelte konkurrencedisciplin.

·         Point kan regnes fra danske, terminfastlagte prøver mellem den 1. januar og 31. december det respektive år. Prøveresultaterne skal være godkendt af DKK.

·         Pointberegning sker for hver enkelt disciplin efter de vedlagte pointlister for de respektive konkurrencediscipliner.

·         Aktivitetsudvalget i racegruppen for Staffordshire bull terrier står for udregningen.

·         Resultaterne bliver publiceret på racemødet i januar hvert år. Her bliver også uddelt rosetter og diplomer.·         Dersom to eller flere hunde deler førsteplads med ens pointstilling og med 5 tællende resultater, vil man tælle flere præmieringer med, indtil man har fundet en vinder.

 

  

Agility

(ens udregning for AG og Spring, de totalt 5 bedste resultater vælges)
Nul banefejl og nul tidsfejl: klasse 1= 4p, klasse 2 =5p, klasse 3= 6p
Nul banefejl og tidsfejl: klasse 1= 3p, klasse 2= 4p, klasse 3 =5p
5 banefejl og nul tidsfejl: klasse 1= 2p, klasse 2= 3p, klasse 3 = 4p
5 banefejl og tidsfejl: klasse 1= 1p, klasse = 2p, klasse 3= 3p
Gennemført uden disk: 0,5p i alle klasser (kan ikke kombineres med ovenstående point)

Tillægs point:
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

 

 

Lydighed
1præmie: LPI = 3p, LP2 = 4p, LP3 = 5p, LP Elite = 6p
2præmie: LP1 = 2p, LP2= 3p, LP3= 4p, LP Elite =5p
3præmie: LP1= 1p, LP2= 2p, LP3= 3p, LP Elite= 4p

Tillægs point:
Start i klasse uden præmiering: 0,5p
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

 

 

Rally
Godkendt resultat: RL1= 3p, RL2 =4p, RL3= 5p, RL Champ= 6p

Tillægs point:

Ikke godkendt: 0,5p
Klassevinder: 1p
Championat: 1p
Points udregnes for indtil 5 officielle stævner.

 

 

Nosework
Nosework: 1.præmie= 4p, 2.præmie = 3p, 3.præmie = 2p, 4.præmie = 1p

Tillægs point:

Start uden præmiering: 0,5p

Momentvinder (pr. moment): 0,25p
Noseworkchampionat: 1p
Points udregnes indtil 5 officielle stævner.

 

 

 

Reglerne kan ændres ved afstemning på racemøde.


Udskriv denne side