HD/AD

Hofteledsdysplasi/albueledsdysplasiAvlsanbefalinger:
For at få påtegningen "denne hund er avlet efter Dansk Terrier Klubs og DKKs avlsanbefalinger" på stambogen, skal følgende være opfyldt: 

1. Begge forældredyr skal før parring have HD-status A, B eller C registreret i DKK. 

2. Begge forældredyr skal før parring have AD-status 0,1 eller 2 registreret i DKK. 

HD:
HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. 

HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", dvs. at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtigt vækst. 

Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse. 

Bedømmelsen: Efter FCI protokollen bedømmes HD-billederne efter en "5-trins skala" med betegnelserne A, B, C, D og E. A er det bedste, hvor lårbenshoved og hofteskål passer helt optimalt sammen, mens E er det dårligste, hvor lårbenshovedet nærmest ligger løst udenfor hofteskålen. Ved bedømmelsen lægges der både vægt på slaphed i leddet, på leddets form og på evt. slidgigtforandringer. 

AD:
AD står for albueledsdysplasi. Dysplasi er en unormal udvikling af leddet. 

Unormal udvikling af albueleddet kan give anledning til udvikling af forskellige lidelser. Fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af leddet forårsager udvikling af slidgigt. 
Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring i leddet er dannet nyt knoglevæv. Slidgig kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægeligt. 

AD er, ligesom HD, en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de negative miljøbelastninger, som den evt. udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad. 

Symptomerne starter typisk i 4-5 måneders alderen. De tidligste symptomer er stivhed i forbenene især efter hvile. Er begge albuer angrebne, kan symptomerne være svære at opdage. Gangen er da stiv, forpoterne drejet let udad, og albuerne holdes tæt ind til brystkassen. Egentlig halthed opstår først senere i forbindelse med udvikling af slidgigten. 

Bedømmelsen: AD-billederne bedømmes efter en "4-trins skala" med betegnelserne 0,1,2 og 3 med 0 som det bedste, hvor albueleddet er fri for knoglenydannelser, og 3 er det dårligste. Her er nydannelserne i leddet mere end 5 mm høje


Udskriv denne side